Kære konfirmander fra Notmark sogn.

Indtil påskeferien kører bussen konfirmanderne til skole efter endt undervisning. 


Onsdag den 13.3. er der ikke konfirmandundervisning (da jeg er til et salmesangsprojekt i Sønderborg). 

Midtals Friskole har dog almindelig skoleundervisning onsdag den 13.3. på skolen. 

Onsdag den 20.3. er der både morgenundervisning og så ses vi til ”Fame” på Sønderborg teater om eftermiddagen kl. 16.15.  

Det foregår på Sønderborg Teater, Rosengade 2 i Sønderborg. Vi skal være der kl. 16.15.  

Det slutter kl. 17.45. I sørger selv for transport til og fra teateret og jeg håber, I måske kan deles lidt om kørslen. Adgangen er gratis og en del af undervisningen.  

Jeg har udleveret en kuvert fra fotograf Flemming Nissen med al info omkring gruppefoto.  

Venlig hilsen Malene Freksen mf@m.dk tlf. 74473144 

Informationer til forældre og konfirmander 2019

Tak for en dejlig ungdomsgudstjeneste. Tak til de tre mødre, der havde forfriskninger med til os.

Vedr. konfirmationerne så finder de begge dage sted kl. 10.00 med gudstjenesten men begge hold skal fotograferes kl. 9.30 af Flemming Nissen. Foto koster 90 kr. Senere i forløbet får konfirmanderne en kuvert med hjem, som de så kan aflevere til mig med de 90 kr. til Flemming. Flemming kommer senest to uger efter konfirmationen til at aflevere fotos på de respektive skoler.

Søndag den 12. maj  hver konfirmand må have 18 gæster med.

St. Bededag den 17. maj  hver konfirmand må have 23 gæster med

Konfirmationsgudstjenesterne varer ca. en time og fem minutter.

Efter gudstjenesten lykønskes konfirmanderne foran kirken.

Hver konfirmand får i våbenhuset en kasse med navn på, hvori der kan lægges telegrammer og evt. roser. Våbenhuset er under opsyn under hele gudstjenesten af to af kirkens frivillige. Måske skulle man tale i klasserne om, om man giver en rose til kammeraterne klassevis, så alle bliver betænkt men det må et evt. forældreråd afgøre eller gå videre med. 

Der er mødepligt til fastelavnsgudstjenesten søndag den 3. marts kl. 11.00

Det betyder, at man skal komme til den gudstjeneste eller søndagen før eller efter.

Der er i skrivende stund ingen, der har meldt sig som indsamler søndag den 10. marts om formiddagen. Der er tradition for, at konfirmanderne deltager. Man kan melde sig hos Per Rasmussen tlf. Tlf: 7175 2377 eller mail healer@bbsyd.dk og spørge om en rute i nærheden af, hvor man bor i Notmark Sogn. Husk at skriv, at I er konfirmander og evt. om I vil gå sammen (ikke mere end to). Man kan også gå med sine forældre J Afleveringssted for indsamlingsbøsserne er i Bakkehuset, Bakken 8 i Fynshav.

Onsdag den 20. marts kl. 16.30 skal vi se ”Fame” på Strandvej 1 ”Sønderborg teater”. I sørger selv for kørsel. Forestillingen varer ca. en time. Det er gratis for konfirmander. Jeg vil gerne bede to forældre være med i teatersalen (det er også gratis for dem). Skriv gerne til mig, om du kan det mf@km.dk eller ring 74473144. På forhånd tak.

Med venlig hilsen Malene Freksen.

Tur til Flensborg

Kære konfirmander og forældre.

 

Jeg er meget glad for vores hold på 25 unge mennesker, der er sammen onsdag morgen i konfirmandstuen. Konfirmanderne er spørgelystne, har en god humor og god disciplin, når vi skal arbejde, så det er en fornøjelse. Undervisningen starter kl 8.00 hver onsdag.

På onsdag den 5. september har vi både morgentime (obs. Augustenborg Skole indtil kl 8.45) og også om eftermiddagen.

En bus henter eleverne onsdag den 5. september kl. 14.00 på Midtals Friskole og kl. 14.10 på Augustenborg Skole.

Vi skal besøge Ungdomskirken i Flensborg. Her vil vi beskæftige os med et emne omkring kristendom og bæredygtighed, vi vil lave forskellige lege, vi får pizza og der er en afsluttende andagt. Vi kører fra Flensborg kl. 18.30. Jeg beder om, at I aftaler, hvor I henter jeres konfirmand ud fra følgende to muligheder:

  • Ca. Kl. 19.20 Madeskoven/sam-kørselsplads
  • Ca. Kl. 19.35 Brugsen i Fynshav

Husk gyldigt pas til turen. Vi får ikke mulighed for at handle eller købe noget, så der er ikke brug for lommepenge. Turen er gratis, støttet af det mellemkirkelige råd i Haderslev Stift. Vi får pizza i ungdomskirken men skulle der være 2-3 forældre, der vil forkæle os med en muffin eller lignende, tager vi med tak imod (skriv gerne til mig mf@km.dk)

Søndag den 9.9. kl. 11.00 er der høstgudstjeneste som også er en velkomstgudstjeneste til jer konfirmander og forældre. Jeg håber at se mange af jer. Prædikenen er den dag på sønderjysk. Har I spørgsmål er I altid velkomne til at ringe eller skrive 7447344 mf@km.dk. Informationerne til konfirmander og tider til gudstjenester findes altid på hjemmesiden www.notmarkkirke.dk.

Venlig hilsen Malene

Konfirmandindskrivning

Notmark Præstegård den 8. maj 2018

Kære elev i 6. klasse og forældre.

Jeg håber, I vil komme til konfirmandindskrivning søndag den 17. juni 2018 kl. 11.00-ca. 13.00 i Notmark Kirke.

Der er en kort gudstjeneste til start, hvorefter vi har en pause med en lille forfriskning. Herefter er der informationer om ”det at gå til præst” for både elever fra Midtals Friskole og elever fra Fryndesholm Skole, der er bosiddende i Notmark sogn. Vi runder af med et spændende foredrag ved Mikkel Hell fra Sønderborg Ungdomsskole om sociale medier, og hvad de gør ved os. Enkelte af jer vil måske have mødt Mikkel før, men jeg tror både de unge og vi forældre kan have godt af at høre lidt mere om, hvad eksempelvis mobiltelefoner har af indvirkning på vores nærvær overfor hinanden. Der er ingen tilmelding til dagen, men hvis man ved, at man ikke kan komme, hører jeg gerne fra jer inden den 5. juni.

Hvis du gerne vil have dit barn konfirmeret i Notmark Kirke til forår 2019, vil jeg bede om at I aflevere en kopi af dåbsattesten for den kommende konfirmand ved indskrivningen samt omstående udfyldte seddel. Alt dette findes også meget snart på vores hjemmeside (så kan I til hver en tid finde informationerne igen).

www.notmarkkirke.dk

Hvis I endnu ikke ved, om jeres barn skal konfirmeres, så er både I og konfirmanden hjerteligt velkomne både søndag den 17. juni og i det hele taget til en samtale om, hvilke overvejelser I gør jer.

Jeg håber, I vil støtte jeres barn i det næste skoleår mht. både konfirmandundervisningen og især også de 12 gange, de skal komme I kirke. Der er herudover også nogle andre dage og datoer, hvor jeg gerne vil være sammen med konfirmanderne. Jeg lister en række særlige gudstjenester op, hvor der er mødepligt. Skulle I være forhindrede, må I gerne komme søndagen før eller efter. Man er altid velkommen til at gå i kirke andre steder og give mig et kirkeblad fra det pågældende sted.

Hvornår undervisningen starter, giver jeg besked om, så snart jeg har truffet endelige aftaler med skolerne.

Konfirmationen er en fest, som vi, der arbejder i kirken glæder os til hvert år. Det er også en stor fest for den enkelte familie, og vi ser frem til nogle skønne konfirmationsgudstjenester i 2019. Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  12. maj  2019, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 17. maj 2019.

·         Onsdag den 5. september 2018 kl. ca. 14.00-20.00 bustur til Jugendkirche i Flensborg (der er                    bestilt  en bus til jer). Nærmere info følger.

·         Høstgudstjeneste (følg med på hjemmesiden/Notmark Kirkes facebookside)

·         Onsdag den 7. november 2018 kl. 17.00 i Sønderborg foredrag med Anders Kofoed, travelape om             selvtillid. Nærmere info følger. I skal denne dag selv sørge for transport. Vi er færdige ca. kl 18.15.

·         Allehelgen første søndag i november (følg med på hjemmesiden/Notmark Kirkes facebookside)

·         Første søndag i advent kl. 11.00 i Notmark Kirke med lucia og dukketeater

 

Med venlig hilsen fra Malene Freksen tlf. 74473144 sms 28920781 mf@km.dk

INDSKRIVNING TIL KONFIRMANDUNDERVISNING (bedes udfyldt og medbragt den 18. juni 2018)

Børn morede sig i hoppekirke i Notmark

Kommende datoer

2019
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  12. maj  2019, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 17. maj 2019

2020
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  3. maj 2020, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 8. maj 2020

2021
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag 25. april, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 30.april 2021

2022
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  8. maj 2020, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 13. maj 2022  

Se konfirmand fotos fra de forrige hold

Guldkonfirmander

2018 -20172016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012

Jernkonfirmander

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Notmark Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.