Kære konfirmander og forældre

Tak for et dejligt hold! Vi har nogle gode timer sammen.

Vi glæder os til at vise, hvad vi har lavet til ungdomsgudstjenesten på søndag.

Ungdomsgudstjeneste søndag den 20.1. kl. 16.00 i Notmark Kirke –unge i alle aldre er hjerteligt velkomne!  Vi håber, at konfirmandernes bedsteforældre, søskende, venner, naboer eller andre har lyst til at komme med også og se, hvad vi laver.

Gudstjenesten er fra kl. 16.00-ca. 17.00.

Der er information til forældre og konfirmander umiddelbart efter gudstjenesten. Det vil normalt vare ca. 10 min at fortælle hvor mange gæster man må have med og andre praktiske ting.

Konfirmanderne møder den 20.1. kl. 14.30 i kirken.

Er der nogen, der vil bage til os på søndag? Pølsehorn eller muffins eksempelvis eller lave en pose gulerodsstave? Det ville vi blive meget glade for på søndag.

Søndag den 3. marts kl. 11.00 er der fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i forpagterboligen.

Søndag den 10. marts er der indsamling for Folkekirkens Nødhjælp om formiddagen. Vi håber, at mange konfirmander har lyst til at samle ind eksempelvis i Fynshav eller andre steder i Notmark sogn. Indsamlingsleder, Per, kommer på søndag, hvor man kan fortælle, hvor man gerne vil gå og evt. sammen med hvem (det er fint at gå to og to).

Onsdag den 20. marts om eftermiddagen skal vi til Sønderborg og se ”Fame”. Nærmere information følger. I sørger selv for transport.

Ingen konfirmandundervisning i uge 5 J

Venlig hilsen Malene Freksen mf@m.dk tlf. 74473144

Tur til Flensborg

Kære konfirmander og forældre.

 

Jeg er meget glad for vores hold på 25 unge mennesker, der er sammen onsdag morgen i konfirmandstuen. Konfirmanderne er spørgelystne, har en god humor og god disciplin, når vi skal arbejde, så det er en fornøjelse. Undervisningen starter kl 8.00 hver onsdag.

På onsdag den 5. september har vi både morgentime (obs. Augustenborg Skole indtil kl 8.45) og også om eftermiddagen.

En bus henter eleverne onsdag den 5. september kl. 14.00 på Midtals Friskole og kl. 14.10 på Augustenborg Skole.

Vi skal besøge Ungdomskirken i Flensborg. Her vil vi beskæftige os med et emne omkring kristendom og bæredygtighed, vi vil lave forskellige lege, vi får pizza og der er en afsluttende andagt. Vi kører fra Flensborg kl. 18.30. Jeg beder om, at I aftaler, hvor I henter jeres konfirmand ud fra følgende to muligheder:

  • Ca. Kl. 19.20 Madeskoven/sam-kørselsplads
  • Ca. Kl. 19.35 Brugsen i Fynshav

Husk gyldigt pas til turen. Vi får ikke mulighed for at handle eller købe noget, så der er ikke brug for lommepenge. Turen er gratis, støttet af det mellemkirkelige råd i Haderslev Stift. Vi får pizza i ungdomskirken men skulle der være 2-3 forældre, der vil forkæle os med en muffin eller lignende, tager vi med tak imod (skriv gerne til mig mf@km.dk)

Søndag den 9.9. kl. 11.00 er der høstgudstjeneste som også er en velkomstgudstjeneste til jer konfirmander og forældre. Jeg håber at se mange af jer. Prædikenen er den dag på sønderjysk. Har I spørgsmål er I altid velkomne til at ringe eller skrive 7447344 mf@km.dk. Informationerne til konfirmander og tider til gudstjenester findes altid på hjemmesiden www.notmarkkirke.dk.

Venlig hilsen Malene

Konfirmandindskrivning

Notmark Præstegård den 8. maj 2018

Kære elev i 6. klasse og forældre.

Jeg håber, I vil komme til konfirmandindskrivning søndag den 17. juni 2018 kl. 11.00-ca. 13.00 i Notmark Kirke.

Der er en kort gudstjeneste til start, hvorefter vi har en pause med en lille forfriskning. Herefter er der informationer om ”det at gå til præst” for både elever fra Midtals Friskole og elever fra Fryndesholm Skole, der er bosiddende i Notmark sogn. Vi runder af med et spændende foredrag ved Mikkel Hell fra Sønderborg Ungdomsskole om sociale medier, og hvad de gør ved os. Enkelte af jer vil måske have mødt Mikkel før, men jeg tror både de unge og vi forældre kan have godt af at høre lidt mere om, hvad eksempelvis mobiltelefoner har af indvirkning på vores nærvær overfor hinanden. Der er ingen tilmelding til dagen, men hvis man ved, at man ikke kan komme, hører jeg gerne fra jer inden den 5. juni.

Hvis du gerne vil have dit barn konfirmeret i Notmark Kirke til forår 2019, vil jeg bede om at I aflevere en kopi af dåbsattesten for den kommende konfirmand ved indskrivningen samt omstående udfyldte seddel. Alt dette findes også meget snart på vores hjemmeside (så kan I til hver en tid finde informationerne igen).

www.notmarkkirke.dk

Hvis I endnu ikke ved, om jeres barn skal konfirmeres, så er både I og konfirmanden hjerteligt velkomne både søndag den 17. juni og i det hele taget til en samtale om, hvilke overvejelser I gør jer.

Jeg håber, I vil støtte jeres barn i det næste skoleår mht. både konfirmandundervisningen og især også de 12 gange, de skal komme I kirke. Der er herudover også nogle andre dage og datoer, hvor jeg gerne vil være sammen med konfirmanderne. Jeg lister en række særlige gudstjenester op, hvor der er mødepligt. Skulle I være forhindrede, må I gerne komme søndagen før eller efter. Man er altid velkommen til at gå i kirke andre steder og give mig et kirkeblad fra det pågældende sted.

Hvornår undervisningen starter, giver jeg besked om, så snart jeg har truffet endelige aftaler med skolerne.

Konfirmationen er en fest, som vi, der arbejder i kirken glæder os til hvert år. Det er også en stor fest for den enkelte familie, og vi ser frem til nogle skønne konfirmationsgudstjenester i 2019. Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  12. maj  2019, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 17. maj 2019.

·         Onsdag den 5. september 2018 kl. ca. 14.00-20.00 bustur til Jugendkirche i Flensborg (der er                    bestilt  en bus til jer). Nærmere info følger.

·         Høstgudstjeneste (følg med på hjemmesiden/Notmark Kirkes facebookside)

·         Onsdag den 7. november 2018 kl. 17.00 i Sønderborg foredrag med Anders Kofoed, travelape om             selvtillid. Nærmere info følger. I skal denne dag selv sørge for transport. Vi er færdige ca. kl 18.15.

·         Allehelgen første søndag i november (følg med på hjemmesiden/Notmark Kirkes facebookside)

·         Første søndag i advent kl. 11.00 i Notmark Kirke med lucia og dukketeater

 

Med venlig hilsen fra Malene Freksen tlf. 74473144 sms 28920781 mf@km.dk

INDSKRIVNING TIL KONFIRMANDUNDERVISNING (bedes udfyldt og medbragt den 18. juni 2018)

Børn morede sig i hoppekirke i Notmark

Kommende datoer

2019
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  12. maj  2019, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 17. maj 2019


2020
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  3. maj 2020, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 8. maj 2020

Se konfirmand fotos fra de forrige hold

Guldkonfirmander

2018 -20172016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012

Jernkonfirmander

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i Notmark Kirke foregår torsdag morgen, kl. 8-10. Du skal bare møde ved skolen, som du plejer, så kommer der en bus og kører dig hen til kirken.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, laver rollespil og skal på konfirmandweekend, hvor vi skal på jagt efter kristendommen.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den ungdomsgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Notmark Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.