Kære konfirmander og forældre fra Notmark sogn.

Tak for et virkelig hyggeligt, arbejdsomt og dejligt hold. Jeg er meget glad for at være sammen med jeres børn.

Jeg vil ønske jer en hyggelig adventstid og glædelige juledage samt et godt nytår.

I det nye år 2018 arbejder vi jo hen imod en skøn fest til foråret, som jeg glæder mig til.

I den forbindelse, vil jeg gerne se jer til lysgudstjeneste søndag den 7. januar 2018 kl. 16.00.

Her er der informationer om konfirmationsdagen 2018 og jeg skal bede om konfirmandernes fulde navne og adresser til kirkebladet til foråret.

Derudover er der også en ungdomsgudstjeneste søndag den 4. februar 2018 kl. 16.00, hvor jeg håber at se jer forældre sammen med konfirmanderne.

Konfirmanderne deltager både 7. januar 2018 kl. 16 og 4. februar 2018 kl. 16.

Er konfirmander og eller forældre forhindrede disse dage, hører jeg gerne fra jer på mf@km.dk.

Derudover er der fastelavnsgudstjenesten søndag den 11. februar 2018 kl. 11.00, hvor jeg gerne vil se konfirmanderne.

Hvis konfirmanderne er til juleafslutning med skolen, får de selvfølgelig ”et kryds” for det. Der er ingen undervisning den 20.12. pga. juleafslutning for de fleste på holdet (i Augustenborg Slotskirke v. Elisabeth Jensen).

Vi ses igen onsdag den 3. januar 2018 kl. 7.45-8.40.

Obs ingen undervisning i uge 4.

Find altid disse informationer på kirkens hjemmeside under ”konfirmation”.

Indskrivningsblanket

Børn morede sig i hoppekirke i Notmark

Konfirmandindskrivning i Notmark kirke

For 2018. Læs mere her

Kommende datoer

2018
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  22. april 2018, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 27.april 2018

2019
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  12. maj  2019, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 17. maj 2019

2020
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter påske søndag  3. maj 2020, Midtals Friskole altid fredag, Store Bededag 8. maj 2020

Se konfirmand fotos fra de forrige hold

Guldkonfirmander

20172016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012

Jernkonfirmander

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i Notmark Kirke foregår torsdag morgen, kl. 8-10. Du skal bare møde ved skolen, som du plejer, så kommer der en bus og kører dig hen til kirken.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, laver rollespil og skal på konfirmandweekend, hvor vi skal på jagt efter kristendommen.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den ungdomsgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Notmark Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.