Kirketeater

Fryndesholm Skole og Midtals Friskole til besøg i Notmark Kirke med kirketeater om Bartimæus den 7. marts 2019.

Fotos Kim holm