Første søndag i advent

Konfirmandevent

Provstiets konfirmandevent fandt i år sted i Notmark Kirke med foredrag af Anders Kofoed ”Er alle mennesker lige meget værd?”.

I alt 450 konfirmander deltog fra hele provstiet Nordborg til Rinkenæs og havde en forrygende aften.

Kransenedlæggelse

Kransenedlæggelse d.11.11. 2018 ved mindemuren for de faldne i første verdenskrig.

Minikonfirmander i SFS-hallen

Minikonfirmanderne 2018 var med til en event i SFS-hallen, hvor vi klatrede i træer, sang en salme med Mette fra Sønderjysk Sangcenter og lavede bordfodbold i legemsstørrelse.

Lysgudstjeneste. Fotos af Benthe Bremer Sørensen

 

På besøg i Elstrup hos Annelene og Herluf.