Første søndag i advent 2017 med luciapiger fra Midtals Friskole og Jens Jødal fra kirketeateret. Foto: Randi Møller

BørneEvent

Minikonfirmander fra Midtals Friskole var sammen med Lydia Jensen og Malene Freksen til  BørneEvent på Idrætshøjskolen den sidste lørdag i november 2017. Det var et samarbejde mellem KFUM og KFUK,Ungdomspræst Christina Holm Egelund, Idrætshøjskolen og Sønderborg Provsti.

Video
Billeder

Reformationen

Reformationen var noget med en dør.

Reformatoren Martin Luther fik sat 95 teser på kirkedøren i den tyske by Wittenberg.

I anledning af reformationsdagens 500 års fejring den 31. oktober havde Notmark kirke netop en dør centralt placeret i kirkerummet.

Konfirmanderne havde udsmykket døren.

Luther ville gøre op med den katolske afladshandel og satte derfor sine teser på kirkedøren.

Det var en helt almindelig måde at give sin mening til kende på dengang i middelalderen.

Luther fik dog også hjælp af andre af datidens helt nye hjælpemidler nemlig bogtrykkerkunsten, som hjalp Luther med både at formidle den kristne tro i form af den lille katekismus og også Luthers oversættelse af Bibebelen.

At bogtrykkerkunsten blev opfundet svarer til vore dages facebook.

Indimellem beskrivelsen af Martin Luther blev der sunget gamle og nye Luthersalmer med ledsagelse af orgelet.

Kirkens frivillige havde sørget for kager, juice og kaffe til alle. Både elever fra Midtals Friskole og Fryndesholm Skole var til stede ved arrangementet plus deltagere fra sognet.

Havevandring søndag den14. maj

En skøn start på denne søndags havetur til Asserballeskov hos Grethe Hansen. Tak for gæstfrihed. Traditionen tro havde flittige hænder smurt lækre rugbrødsmadder, brygget kaffe og sørget for "en lille jen".

Fastelavns/familiegudstjenesten

 
 

Fastelavns/familiegudstjenesten i Notmark kirke søndag den 26. februar 2017. Efter gudstjenesten var der tøndeslagning i forpagterboligen og fastelavnsboller til alle.

Ungdomsgudstjeneste

Fotos af Kim Holm


”SKAM” Ungdomsgudstjeneste”

Når jeg siger til konfirmanderne, at vi skal lave en gudstjeneste og at de helt selv må finde ud af musik og indhold, så er det i første omgang på bar bund. ” sådan siger Malene Freksen, sognepræst i Notmark omkring forberedelserne til ungdomsgudstjenesten. ”Det overrasker mig altid, i bund og grund hvor konservative –sagt i bedste mening!- de unge er.” De vil ikke kun gerne have et band, der kommer og spiller. De vil også synge salmer. De vil faktisk også gerne høre præstens prædiken. De vil også selv gerne optræde. Og så vil de gerne have lov til at pynte kirken. De får lov til at følge mange af de ideer de, har til dørs.  På den måde blev søndag den 5.2. en særlig gudstjeneste, hvor det overordnede emne var ”SKAM”. Skam er dels et religiøst begreb og også titlen på en kendt norsk ungdomsserie, der er meget populær. Malene Freksen gjorde i sin prædiken meget ud af, at alle uanset alder kan være ramt af skam og at de sociale medier med fremstillingen af ”det perfekte”, kan være med til at få et ganske almindelig liv til at fremstå nærmest skamfuldt, fordi man hverken ser perfekt veltrænet ud eller hele tiden er til den sjoveste fest eller på de vildeste rejser. Der er intet at skamme sig over, så længe man er sig selv tro. Det blev understreget flere gange. ”En gudstjeneste er at turde se sig selv, sin næste og sin Gud i øjnene med oprejst pande.” siger Malene Freksen. 

Konfirmanderne optrådte med et nummer, hvor de stod klædt i munkehætter udlånt af den lokale efterskole Epos i Fynshav. De viste med skilte et helt klassisk nummer med latinske ord. Konfirmanderne havde selv valgt netop dette indslag. 

”Da jeg selv var barn og ung blev der holdt ungdomsgudstjenester i menighedshuset i Østergade i Sønderborg. Det gjorde den præst, der konfirmerede mig, Andreas Davidsen. Der var altid et band. Og jeg synes, det var så skønt. Jeg elskede de gudstjenester. Det vil jeg gerne give videre til mine konfirmander.” Derfor holder Malene Freksen altså ungdomsgudstjenester sammen med konfirmanderne. Det er konfirmanderne, der skal byde ind med flest mulige tiltag. De må gerne vælge et emne, de må gerne komme med deres ideer, de må gerne ønske, hvad bandet skal spille for musik. I år var Notmark kirke fyldt til tonerne af Crooners Delight som har spillet flere gange i kirken. Malene Freksen er meget glade for at samarbejde med netop dette band, da de kan den fine balance ikke at gøre musikken til koncertnumre men lade det blive en del af gudstjenesten.