CORONA-INFO

Der kan afholdes dåb, konfirmation, vielse og bisættelser/begravelser ud fra de gældende retningslinjer. Alle øvrige aktiviteter aflyses såsom andagter i Bakkehuset, pilgrimsvandringer og ”Bibelen på 45 minutter” den 26.1.


Konfirmandundervisningen foregår virtuelt fra onsdag den 20.1.2021 hvis retningslinjerne indtil den 17.1. bliver forlængede. Konfirmandforældre får til den tid besked og kan holde sig opdateret på hjemmesiden under livets begivenheder under fanebladet konfirmation.

 

Kontakt gerne Malene, hvis der er spørgsmål på tlf. 74473144 eller på mail mf@km.dk

Fra kirkeministeriets hjemmeside

Strammere corona-restriktioner for folkekirken og andre trossamfund

07/01 2021

 

Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Regeringen har valgt at følge indsatsgruppens anbefalinger ved at indføre en lang række nye og skærpede tiltag foreløbig til og med søndag, den 17. januar 2021.

Det får også betydning for folkekirken og andre trossamfund. Tiltagene betyder blandt andet:

  • Folkekirken og andre trossamfund er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
  • Gudstjenester og religiøse handlinger bliver samtidig underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i kirken eller lokalet. Det svarer i praksis til omtrent fire gange færre deltagere, end de nuværende restriktive arealkrav giver mulighed for.
  • Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger bør begrænses til højst 30 minutter, og der bør sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
  • Det bør overvejes helt at undlade fællessang, fx ved at kun en kirkesanger eller et mindre kor synger med afstand til menigheden.
  • Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter vil skulle aflyses, men at man fx kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn og refleksion for højst fem personer ad gangen.
  • Alle udendørs aktiviteter skal også overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Til udendørs begravelser og bisættelser må der dog fortsat være op til 50 personer til stede samtidig.

Tiltagene betyder, at Kirkeministeriet har opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne blev drøftet på et møde den 6. januar 2021 i sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret.

Kalender

17jan kl. 09:30

2.søn. efter h3kg. GUDSTJENESTEN ER AFLYST PGA CORONA

 

Præst, Malene Freksen

17jan kl. 09:30
24jan kl. 11:00

s.s.e.h3kg. GUDSTJENESTEN ER AFLYST PGA CORONA

 

Præst Mette Dolberg

24jan kl. 11:00
31jan kl. 09:30

Septuagesima. GUDSTJENESTEN ER AFLYST PGA CORONA

 

Præst, Malene Freksen

31jan kl. 09:30
07feb kl. 17:00

Seksagesima. GUDSTJENESTEN ER AFLYST PGA CORONA

 

Præst, Malene Freksen
Ungdomsgudstjeneste - Konfirmanderne medvirker

07feb kl. 17:00

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på nettet er en blandt flere muligheder at komme i kontakt med en præst på.


 

Notmark kirke - en kirke fuld af liv

Her på siden kan du orientere dig om søndagens gudstjenester samt

de mange aktiviteter og tiltag der sker i ugens løb.

 

Klik her for at se det nye kirkeblad for perioden, december 2020

 

 


Notmark kirke

2020. Fotograf Birgitte Bøge

2020. Fotograf Birgitte Bøge

2020. Fotograf Birgitte Bøge

2020. Fotograf Birgitte Bøge


Præstegårdens historie