Præsten skal lære at prædike


Jeg har af biskop Marianne Christiansen fået bevilliget studieorlov. Inklusiv ferie betyder det, at jeg først er tilbage fredag den 15. september.Jeg skal på Københavns Universitet følge et kompaktkursus i homiletik (prædikenlære), og jeg skal til eksamen samme sted. Jeg skal også lære at gå. Jeg skal lære at gå pilgrimsvandring og i den forbindelse skal jeg til Norge og deltage i pilgrimsfestivalen omkring Olavfestdagene. Jeg kommer også til at deltage i det nordiske homiletikseminar, som finder sted i København. Fraset ekamen ser jeg frem til det alt sammen. Embedet varetages af mine to kollegaer hhv. Elisabeth Jensen og Søren Ruager. De nærmere detaljer fremgår under kontaktoplysninger, se bjælken ”kirke” og fanebladet ”personale”.Venlig hilsen fra Malene.

Kalender

Ingen begivenheder fundet.Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på nettet er en blandt flere muligheder at komme i kontakt med en præst på.

Notmark kirke - en kirke fuld af liv

Her på siden kan du orientere dig om søndagens gudstjenester samt
de mange aktiviteter og tiltag der sker i ugens løb.

 

Klik her for at se det nye kirkeblad for perioden, til og med maj 2017


Følg også med på

Foto: Kaj Smedemark 2016

Notmark Præstegård